اتاق دوخوابه

اتاق دوخوابه


اتاقی بی نظیر

 

منظره بی نظیر

 

امکانات کامل

 

اقامتی بیاد ماندندی در مشهد