اتاق یک خوابه

اتاق یک خوابه


اتاقی بی نظیر

 

مشرف به حرم امام رضا(ع)

 

امکانات کامل

 

اقامتی بیاد ماندندی در مشهد