اتاق دوخوابه برای 4نفر

ظرفیت اصلی 4 نفر – ظرفیت قابل پذیرش 6 نفر (لازم به...

از: 1,200,000 تومان شب

سوئیت دوتخته

ظرفیت اصلی 2 نفر – ظرفیت قابل پذیرش 4 نفر (لازم به...

از: 600,000 تومان شب

واحد یک خوابه برای 2نفر

ظرفیت اصلی 2 نفر – ظرفیت قابل پذیرش 4 نفر (لازم به...

از: 800,000 تومان شب